krbl
Hong Kong
 
 
-novid -tickrate 128 -freq 180 -high

Currently Online
平井もも☜☠☞MoMo May 13, 2018 @ 1:35am 
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~ '
SorHi Jan 28, 2018 @ 5:02am 
+rep
Crativ May 27, 2016 @ 2:37am 
你交代的事我已经帮你做好了,刚从北京第一监狱把她保出来,她的案子已经搞定了,我安排她在你家附近的旅馆住下了。她很不高兴,你去看看她吧,毕竟她卖淫是为你,给你打电话打不通,只好在这里留言了。她毕竟是你的女人,你不要做的太绝了,作为兄弟只能帮你到这里了! 前天我也见到她了,她向我打听你的情况,我说你过得还行,她让我转告你,她一点也不恨你,孩子她会好好带的,孩子越来越像你了,她让你安心上班,还说叫你上班不要太累,身体要紧,你以前身体都不好,对了,她说.孩子会叫爸爸了,听得我都哭了,你这个扑街还有脸在这玩游戏
I <3 NS Apr 11, 2015 @ 12:58pm 
+rep good trader :)
Professor Jan 23, 2015 @ 4:36am 
+rep
reus Jan 23, 2015 @ 4:04am 
+rep nice and fair trader :)