★ AimTux
Lapland, Finland
23
-й рівень
500 оч. досвіду
 
 
𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚟𝚑 𝚙𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚘𝚕 𝚔𝚒𝚍𝚜 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚗𝚘𝚠𝚊𝚍𝚊𝚢𝚜?
---
𝚍𝚒𝚜𝚝𝚛𝚘: 𝚊𝚛𝚌𝚘 𝚕𝚒𝚗𝚞𝚡
𝚜𝚘𝚏𝚝𝚠𝚊𝚛𝚎: 𝚑𝚒𝚝𝚜 𝚙
𝚌𝚘𝚜𝚝: 𝟸.𝟻𝟶 / 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚑
𝚜𝚎𝚛𝚟𝚎𝚛𝚜: 𝚒𝚍𝚒𝚘𝚝𝚒𝚌.𝚖𝚎/𝚑𝚟𝚑

:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
Зараз не в мережі
Востаннє в мережі 2 год., 6 хв. тому
1 зареєстроване блокування VAC | Інформація
Днів з моменту останнього блокування: 460
Вітрина творчих робіт
‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:

Остання активність

502 год. загалом
востаннє зіграно 21 тра
32 год. загалом
востаннє зіграно 20 тра
0.1 год. загалом
востаннє зіграно 20 тра
✪ localplayer 19 тра о 10:31 
git gud git aimtucc
★ AimTux 17 тра о 13:41 
�̧̙͍̠͕͉͇͕͔̫͙̥͇̺̭̳̼̮͍̈́͒̊̓̈́ͧ͂ͫ̌ͪ̆̀̀̚͘�ͩͤ̄ͯ̊ͦͦ̔ͭͣ̾ͯ͋̍̎ͪ͏҉҉̵̲͙̘̤̻̮͘ͅͅ�̨̗̞̜͖͚̯̼̦̣͈̘͚̝̤͉̖̫̬͑ͯ̂̓̂̾̀̅ͪ̔̊̇ͥ̉ͦ̅̚͜͞͠�̬̩̜͍͇̥̫͍̼̻͙͙̱ͮͮ̒͒͂̅͊ͥ̑̈́̾͗̊̃̂͑ͭ͘͢�̶̧̡̟͚͈͍̓̽̓ͭͭ͐̀̋̎̑̔ͥ̂ͦ̓̃̓̉̈͘�̡̜͙͎̦͇͈͖̗̟̖̱̙͎͖̙͂̔̂̃̀ͅ�̢̣̰̥ͥͤͭͥ̉̔ͯ̔̏̕͞�̧̨̠͖̦̞͇̬͙͉̣̤͉͌͑̾͊́͋͐̈́͂͂̊̚͘͘͠�̧̢̼̜͎͍̭̗͔̝̪͇͖̣̹̰͓̪̰͌̊ͧ́̔̔̉̋̾ͥ̏͒̄͊͐̔͝
°• Sk8terBoy •° 6 кві о 22:25 
+rep legit funny
D A N K 4 кві о 18:27 
nice english <3
Kape 13 бер о 10:11 
-rep delete my memes in discord
weedloser 8 бер о 3:25 
epic ♥♥♥♥♥ toilet