Úroveň 11 XP 1,212
188 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky