𝚔𝚘𝚛𝚊𝚗♡
𝙳𝚘𝚗't 𝚌𝚑𝚎𝚊𝚝 𝚊𝚗𝚢𝚖𝚘𝚛e   Hungary
 
 
:csgoa:══════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════:csgoa:
W E L C O M E - T O - M Y - P R O F I L E
:csgoa: ══════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════:csgoa:
FB PROFILE: https://www.facebook.com/sajtostejfolosszekrenyanakinszkajvoker/
Hiện đang rời mạng
myoX5 5 Thg11, 2020 @ 1:24pm 
signed by myoX5 :steamhappy:
×foxa× 5 Thg07, 2018 @ 2:38pm 
high a srác :steamhappy:
no$lyn 3 Thg02, 2018 @ 4:46am 
Trade Your CS:GO Cases For CS:GO keys! 4 CASE = 1 KEY {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}
braaaab 25 Thg07, 2017 @ 10:30am 
        ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ᴅᴀʏ
:bloodhand::petrifiedeye::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::petrifiedeye::bloodhand:
:petrifiedeye::BloodSpray::myskull::myskull::bloodhand::myskull::myskull::bloodhand::petrifiedeye:
:BloodSpray::myskull::lol::lol::myskull::lol::lol::myskull::BloodSpray:
:BloodSpray::myskull::lol::TorchFlame::lol::TorchFlame::lol::myskull::BloodSpray:
:BloodSpray::BloodSpray::myskull::lol::ered::lol::myskull::BloodSpray::BloodSpray:
:BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::myskull::lol::myskull::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray:
:petrifiedeye::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::myskull::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::petrifiedeye:
:bloodhand::petrifiedeye::bloodhand::TorchFlame::TorchFlame::TorchFlame::bloodhand::petrifiedeye::bloodhand:
braaaab 17 Thg07, 2017 @ 8:21am 
        ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ᴅᴀʏ
:bloodhand::petrifiedeye::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::petrifiedeye::bloodhand:
:petrifiedeye::BloodSpray::myskull::myskull::bloodhand::myskull::myskull::bloodhand::petrifiedeye:
:BloodSpray::myskull::lol::lol::myskull::lol::lol::myskull::BloodSpray:
:BloodSpray::myskull::lol::TorchFlame::lol::TorchFlame::lol::myskull::BloodSpray:
:BloodSpray::BloodSpray::myskull::lol::ered::lol::myskull::BloodSpray::BloodSpray:
:BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::myskull::lol::myskull::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray:
:petrifiedeye::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::myskull::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::petrifiedeye:
:bloodhand::petrifiedeye::bloodhand::TorchFlame::TorchFlame::TorchFlame::bloodhand::petrifiedeye::bloodhand:
braaaab 13 Thg07, 2017 @ 11:49am 
        ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ᴅᴀʏ
:bloodhand::petrifiedeye::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::petrifiedeye::bloodhand:
:petrifiedeye::BloodSpray::myskull::myskull::bloodhand::myskull::myskull::bloodhand::petrifiedeye:
:BloodSpray::myskull::lol::lol::myskull::lol::lol::myskull::BloodSpray:
:BloodSpray::myskull::lol::TorchFlame::lol::TorchFlame::lol::myskull::BloodSpray:
:BloodSpray::BloodSpray::myskull::lol::ered::lol::myskull::BloodSpray::BloodSpray:
:BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::myskull::lol::myskull::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray:
:petrifiedeye::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::myskull::BloodSpray::BloodSpray::BloodSpray::petrifiedeye:
:bloodhand::petrifiedeye::bloodhand::TorchFlame::TorchFlame::TorchFlame::bloodhand::petrifiedeye::bloodhand: