Hey I'm Kora โค
New Zealand
 
 
โ„๐•–๐•ช! ๐•„๐•’๐•ช ๐•’๐•ค ๐•จ๐•–๐•๐• ๐•”๐•๐•š๐•”๐•œ ๐•’๐••๐•• ๐•จ๐•™๐•š๐•๐•– ๐•ช๐• ๐•ฆ ๐•’๐•ฃ๐•– ๐•™๐•–๐•ฃ๐•– ๐•ฃ๐•š๐•˜๐•™๐•ฅ?

Currently Online
Artwork Showcase
๏ผซ๏ฝ๏ฝ’๏ฝ
๏ผซ๏ฝ๏ฝ’๏ฝ
โ €
โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€”โ €โ€Šา“ ส€ ษช แด‡ ษด แด…โ €โ €ษช ษด แด  ษช แด› แด‡ sโ€Šโ €โ€”
โ €
โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ•ฑโ•ฒ
โ €
โ €โ €โ €โ € โ•ณโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ„™๐•๐•–๐•’๐•ค๐•– ๐•๐•–๐•’๐•ง๐•– ๐•’ ๐•”๐• ๐•ž๐•ž๐•–๐•Ÿ๐•ฅ ๐•’๐•ค ๐•ฅ๐•  ๐•จ๐•™๐•ช ๐•ช๐• ๐•ฆ ๐•’๐••๐••๐•–๐•• ๐•ž๐•–.โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ•ณ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Š ย ย ย ๐•‚โ„ค๐”พ ๐”ธ๐•Žโ„™ ๐”ธ๐••๐•ž๐•š๐•Ÿ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ•ฒโ•ฑ
โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€”โ €โ €แด แด› สœ แด‡ ส€โ €โ €แด› สœ ษช ษด ษข sโ €โ €โ€”
โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ•ฑโ•ฒ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ๐”ป๐•š๐•ค๐•”๐• ๐•ฃ๐•• [discord.gg]
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ€Šโ•ฒโ•ฑ

Recent Activity

2,112 hrs on record
last played on Aug 6
14.0 hrs on record
last played on Aug 1
1.2 hrs on record
last played on Jul 22
Le Monke 15 hours ago 
+rep she a legend
yo, send me friend request, i have something for you
hutnertoe Jul 21 @ 3:58am 
Hello! you have nice body, if you went fre3 kNife then com
โ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅโ™ฅ.org
you gret trader! rly frenly +rip
Haio! wanna play a game together? I'm not a bot btw :D (this is super sketch sowwyy!)
f0b Jun 27 @ 7:14pm 
+rep cutie
Nokks Jun 27 @ 1:49pm 
Best girl