เลเวล 14 XP 1,846
154 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา