Úroveň 14 XP 1,846
154 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky