3.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Moonstone Tavern
Rolling Woods
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 14 Thg06, 2018 @ 11:29am
Moonstone Tavern
1 trong 6, sê-ri 1
Gnome Town
2 trong 6, sê-ri 1
Port Flanguard
3 trong 6, sê-ri 1
Gladburgh
4 trong 6, sê-ri 1
Library of Arcus
5 trong 6, sê-ri 1
Dog Town
6 trong 6, sê-ri 1