3.6 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Moonstone Tavern
Rolling Woods
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 14 มิ.ย. 2018 @ 11:29am
Moonstone Tavern
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Gnome Town
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Port Flanguard
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Gladburgh
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Library of Arcus
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Dog Town
6 จาก 6 ในชุดที่ 1