2.8 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Eador. Masters of the Broken World
Shade of a Ruler
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 14 มิ.ย. 2018 @ 11:29am
Dryad
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Griffin
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Hound
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Lizardman
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Minotaur
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Sorcerer
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Thief
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Troll
8 จาก 8 ในชุดที่ 1