2.8 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Eador. Masters of the Broken World
Shade of a Ruler
Επίπεδο 2, 200 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2018 στις 11:29
Dryad
1 από 8, Σειρά 1
Griffin
2 από 8, Σειρά 1
Hound
3 από 8, Σειρά 1
Lizardman
4 από 8, Σειρά 1
Minotaur
5 από 8, Σειρά 1
Sorcerer
6 από 8, Σειρά 1
Thief
7 από 8, Σειρά 1
Troll
8 από 8, Σειρά 1