เลเวล 43 XP 11,699
301 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 44
เหรียญตรา