กำลังแสดง 1-8 จาก 8 รายการ
16 พ.ย. 2018 @ 5:55am
ในกระทู้ Concerns about game.
I wouldn't worry about it. I always say there's a place and time for everything and I would never let mindless ero fanservice distract from the story. Valhalla already spoke for us in that regard and Nirvana will do so as well.
19 ต.ค. 2018 @ 9:36am
ในกระทู้ Mouse not working
It only registers clicks when you swap cards, but the options and other buttons only respond to the keyboard, making the game experience... quite bad. Is this a bug of some kind?
18 ก.ย. 2018 @ 11:38pm
ในกระทู้ Announcing Cyberpunk Bartender Action N1RV Ann-A! Coming in 2020
17 พ.ย. 2017 @ 4:14pm
ในกระทู้
23 ก.ค. 2017 @ 6:55am
ในกระทู้ Discordo
Feel free to join. It has NSFW channels and NSFW users so be conscious of that.

https://discord.gg/B4cBVaC
26 เม.ย. 2017 @ 4:53am
ในกระทู้ Patch 1.2.1.3
14 ก.พ. 2017 @ 10:30am
ในกระทู้ Prologue Redux is here!
1 ส.ค. 2016 @ 12:22pm
ในกระทู้ Trading Cards!
กำลังแสดง 1-8 จาก 8 รายการ