Εμφάνιση 1-3 από 3 καταχωρήσεις
16 Νοε 2018 στις 5:55
Στο θέμα Concerns about game.
I wouldn't worry about it. I always say there's a place and time for everything and I would never let mindless ero fanservice distract from the story. Valhalla already spoke for us in that regard and Nirvana will do so as well.
19 Οκτ 2018 στις 9:36
Στο θέμα Mouse not working
It only registers clicks when you swap cards, but the options and other buttons only respond to the keyboard, making the game experience... quite bad. Is this a bug of some kind?
23 Ιουλ 2017 στις 6:55
Στο θέμα Discordo
Feel free to join. It has NSFW channels and NSFW users so be conscious of that.

https://discord.gg/B4cBVaC
Εμφάνιση 1-3 από 3 καταχωρήσεις