Úroveň 11 XP 1,336
64 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky