เลเวล 25 XP 4,624
176 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 26
เหรียญตรา