Keroppi
King Keroppi   Spring, Texas, United States
 
 
(HB/Keys/Inventory) I have for trade:
https://barter.vg/u/2a0/t/
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 22 giờ, 16 phút trước
Trưng bày thành tựu
673
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg11, 2019
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg11, 2019
0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg06, 2019
brake 6 Thg01, 2019 @ 12:30pm 
:beamcolor::beamcolor::beamcolor::beamcolor::vitalylapin::beamcolor::beamcolor::vitalylapin::beamcolor::beamcolor::beamcolor::beamcolor:
       𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 :GoldenH: 𝓝𝓮𝔀 :GoldenH: 𝓨𝓮𝓪𝓻
:beamcolor::beamcolor::beamcolor::beamcolor::vitalylapin::beamcolor::beamcolor::vitalylapin::beamcolor::beamcolor::beamcolor::beamcolor:
brake 25 Thg12, 2017 @ 5:55am 
            :HappyPugmas: ℳerry ℭhristmas :HappyPugmas:
✩.•*´*•:AeroRedOrb: :ReadInstructions: :2015holly: :steamflake: :2015holly: :ReadInstructions: :AeroRedOrb:•*´*•.✩
brake 1 Thg01, 2017 @ 10:09am 
:vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl:
:vinyl:_ H A P P Y _ N E W _ Y E A R _:vinyl:
:vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl::vinyl:
Avantyr 9 Thg9, 2016 @ 10:35pm 
:104::grinbaron::BlueBlock::csgocross::FreebieR::FreebieE2::perfect::BlueBlock::Avengers::wh::FreebieE2::ShotGun_Weapon_Item::dqgate::corporatebranding::FreebieE2::BlueBlock::agathacross::FreebieR::csgoa::welder::FreebieE2::FreebieR::questhere::BlueBlock::goodie:
donnandsusan 23 Thg05, 2016 @ 8:52am 
Great trader! +rep.
Flexan 10 Thg05, 2016 @ 11:28am 
+ rep Great trader ;)