เลเวล 24 XP 4,314
186 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 25
เหรียญตรา