Úroveň 24 XP 4,314
186 XP pro dosažení 25. úrovně
Odznaky