£φҚḜỶ®£!!!Remaste®φ
Key   Peru
 
 
Currently Offline
Last Online 3 mins ago
Artwork Showcase
Screenshot Showcase
Achievement Showcase
466
Achievements
1
Perfect Games
24%
Avg. Game Completion Rate
Jessica N. Ruiz 🌸 Nov 12 @ 3:22pm 
🇱​🇮​🇳​🇩​🇴​ 🇮​🇳​🇮​🇨​🇮​🇴​ 🇩​🇪​ 🇸​🇪​🇲​🇦​🇳​🇮​🇹​🇦​ :heartred:
Jesi Redfield 🌸 Nov 9 @ 7:11pm 
I love you ♥
Jessica N. Ruiz 🌸 Nov 9 @ 5:53pm 
:insfist::insfist::smoon::smoon::smoon::smoon::smoon::insfist::insfist:
:insfist::smoon::heartred::heartred::smoon::heartred::heartred::smoon::insfist:
:smoon::heartred::heartblue::heartblue::heartred::heartblue::heartblue::heartred::smoon:
:smoon::heartred::heartblue::heartblue::heartblue::heartblue::heartblue::heartred::smoon:
:smoon::smoon::heartred::heartblue::heartblue::heartblue::heartred::smoon::smoon:
:insfist::smoon::smoon::heartred::heartblue::heartred::smoon::smoon::insfist:
:insfist::insfist::smoon::smoon::heartred::smoon::smoon::insfist::insfist:
:insfist::insfist::insfist::smoon::smoon::smoon::insfist::insfist::insfist:

:Speech_Love: 𝑯𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒘𝒆𝒆𝒌𝒆𝒏𝒅 :Speech_Love:
§UNK§ Hearthand Nov 2 @ 11:03am 
No se porque pensaba que ya te habia saludado pero parece que no fue asi. Mala la mía pero lo que cuenta es la intencion no? XDD
Feliz Halloween recontra atrasado! xDD
§UNK§ TekNusONEX Nov 1 @ 2:56pm 
🎃Igual ten un buen halloween atrasado :u 🎃