KDDLB
Kevin López Brante   Antofagasta, Antofagasta, Chile
 
 
Ryzen up to the occasion (?)

https://kddlb.com
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

61 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg10
2.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg10
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg9
kode54 29 Thg07, 2016 @ 11:18am 
Right back atcha! *bap*
kode54 18 Thg05, 2016 @ 5:06pm 
Neither have you!
kode54 18 Thg05, 2016 @ 5:04pm 
Har what?
kode54 21 Thg03, 2016 @ 7:33pm 
I play because it's fun!
kode54 3 Thg03, 2016 @ 7:42pm 
Oh yes I did!
SABO 14 Thg12, 2015 @ 4:39am 
KeV'in