Úroveň 21 XP 3,492
108 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky