Úroveň 7 XP 771
29 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky