Úroveň 7 XP 772
28 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky