Ksieciu
Vatican City State (Holy See)
 
 
████████╗░██████╗░██████╗░██╗░░██╗███████╗██╗░░██╗
╚══██╔══╝██╔═══██╗██╔══██╗██║░██╔╝██╔════╝██║░██╔╝
░░░██║░░░██║░░░██║██████╔╝█████╔╝░█████╗░░█████╔╝░
░░░██║░░░██║░░░██║██╔═══╝░██╔═██╗░██╔══╝░░██╔═██╗░
░░░██║░░░╚██████╔╝██║░░░░░██║░░██╗███████╗██║░░██╗
░░░╚═╝░░░░╚═════╝░╚═╝░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░╚═╝


.
Achievement Showcase
955
Achievements
32%
Avg. Game Completion Rate
Dominator Aug 4 @ 3:37am 
+rep, nice person
can you send me a friend request?
kANDoe- Jun 13 @ 2:40am 
typical monster hunter player
Tyci* le magician Mar 18 @ 11:38am 
Pozwolę sobie skomentować profil tego gracza używając ogólnie przeciętnego skrótu, na który składa się dwudziesta czwarta litera alfabetu łacińskiego, którą graficznie przedstawia się jako "X" oraz czwartą litera alfabetu, którą graficznie przedstawia się jako "D".
Silverlight110 Mar 8 @ 1:40pm 
-rep wow he need it playing with Assistant'S
kmt Mar 8 @ 1:40pm 
kropi czostki az milo :D
Spizgany smerf Dec 21, 2017 @ 4:50am 
rucham ci matke