Úroveň 53 XP 17,067
333 XP pro dosažení 54. úrovně
Odznaky