Caliban
Surrey, United Kingdom (Great Britain)
 
 
Þæt Eafoð.
Currently Offline
Some things are worth the risk.
Finished Games:
:borderlands2: ABZÛ
:borderlands2: Borderlands
:borderlands2: Leaving Lyndow
:borderlands2: Mass Effect
:borderlands2: Ryse: Son of Rome
:borderlands2: Spec Ops: The Line
:borderlands2: The Walking Dead
:borderlands2: The Witcher: Enhanced Edition

Perfect Games:
:vault: ABZÛ
:vault: Chivalry: Medieval Warfare
:vault: Leaving Lyndow
:vault: The Walking Dead
:vault: Warhammer: Vermintide 2
:vault: Zup! 3
Favorite Group
36
Members
0
In-Game
8
Online
0
In Chat
Favorite Game
1,302
Hours played
41
Achievements
Screenshot Showcase
Op YEOMAN II

Recent Activity

20 hrs on record
last played on Jan 16
447 hrs on record
last played on Jan 8
15.0 hrs on record
last played on Jan 7
Flamecrest Oct 12, 2021 @ 6:17am 
Sweaty jizz dribbler
Anthar Aug 21, 2020 @ 8:21am 
………….……………………. „-/*"\„,„,
…….…………………….¸„-^"¯ :\_ / o '"*'"¯/' WOOF WOOF
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : : ¸„,-~"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :- GIVE THIS CUTE DOGO
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯ TO PEOPLE YOU CARE ABOUT
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
Binbag Baggins Apr 29, 2020 @ 2:31pm 
oioi
Jason Dec 23, 2017 @ 4:20pm 
……………………. ☆………
……………………☼☼.………
……………… …*•○♥○•*………
……………… .*♥♫♀♂♫♥*’………
………..……*♥•♦►♫◄••♥* ………
……………*♥☺▬♥☺♥▬☺♥* ………
………….*♥•♥▬#♠ ♥#▬♥•*♥*………
…………*♥♫♥♥▬♫♥ ♥♫▬♥*♫* ………
………*♥☺♥☺♥♫*♣♥♫♥☺♥☺ ♥*………
…….*♥♣♫♥♣♥☺♥♫♥☺♥� �♫♣♥*………
…….*♥♥☺♣♥♫♥♥♫♥☺♥♫ ♥♣☺♥♥*………
….…………………▓█.……………………….
…….………………▓█.……………………….
………………….๑۩۞۩๑…………………
……….God jul storgutt………
……….og godt nyttår…………
Jason Dec 17, 2017 @ 12:09pm 
saftig mann
Rukri Nov 8, 2017 @ 3:13pm 
Y̡̲͇̞͙̙̤͎ͥ̒̌̇̀͊̚͟iͭ̇͌̿͏̮͔͇̝̖̱̠̮m̞̘̩̊ͤ͠ ̛̦̥̟̰̗̐̇̑̂̍́Y̛̓̒̎̿͆̌͆͞͏͓̭̟i͕̝̺̳̞̻̇͠ͅm̠̮̿͌ͫ͑̽ͣ