jonnysonny
is still not ❤ -⊱   Germany
等級
71
1,211 經驗值
 
 
                                      ⎛N𝐄V𝐄R  𝐋𝐎𝐒𝐄⎞  
                               ꧁ ⎞      WiN    or   ⎛  
                                      ⎛    L̲̲e̲̲a̲̲r̲̲n̲̲    ͍̙̞̝̦͙͓̪͉̫̼̰☮̰̼̫͉̪͓͙̦̝̞̙͍   ⎞ 
正在遊戲中
Warframe
藝術作品展示欄
 
2
🅵🆁🅸🅴🅽🅳🆁🅴🆀🆄🅴🆂🆃                                                       ⎯ ❐ ⤬
                      _____________________________________________________________

                     :correctamundo:                                 ⊰         pυвlιc proғιle       ⊱                        
                     :correctamundo:                                    ⊰         ʟᴇνᴇʟ 5⁺       ⊱


                     :tu1:                                 ⊰        ρʟᴀʏ σʀıᴇɴтᴇᴅ       ⊱
                     :tu1:                               ⊰         Communicative        ⊱

                      _____________________________________________________________

                     :TryAgain:                  ⊰                                   νᴀc вᴀɴ ғʀᴇᴇ                                   ⊱

                      _____________________________________________________________
                           ⊰                    Tell me why you added me in the comments                    ⊱
                                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                                                             

最近動態

總時數 1,839 小時
正在遊戲中
總時數 240 小時
最後執行於 12 月 13 日
總時數 2,982 小時
最後執行於 12 月 11 日
sla/sh 11 月 2 日 下午 1:32 
added for a trade
ma5lowdanila 8 月 28 日 下午 8:01 
added for a trade
spoi.l.er 5 月 27 日 上午 6:29 
sorry dude, i was really lagged :p
AlfosSpiazzer 2 月 17 日 上午 3:14 
I'd like to start modeling rocket league maps, but I see that ue3 is no longer available, is ue4 the same? (Workshops)
dsk1210 2018 年 12 月 6 日 下午 1:49 
Hermaphrodite.
- MaxLightning 2018 年 10 月 31 日 下午 1:59 
Happy Halloween 🎃 :dod_pentagram: