jonnysonny
is still not ❤   Germany
 
 
                                      ⎛N𝐄V𝐄R  𝐋𝐎𝐒𝐄⎞  
                               ꧁ ⎞      WiN    or   ⎛  
                                      ⎛    L̲̲e̲̲a̲̲r̲̲n̲̲    ͍̙̞̝̦͙͓̪͉̫̼̰☮̰̼̫͉̪͓͙̦̝̞̙͍   ⎞ 
Currently In-Game
Warframe
Artwork Showcase
 
2
FRIEND   REQUEST   REQUIRES                ⎯ ❐ ⤬
                      _____________________________________________________________

                                    :correctamundo:         pυвlιc proғιle                        ʟᴇνᴇʟ 5⁺
                      _____________________________________________________________

                                    :tu1:         ρʟᴀʏ σʀıᴇɴтᴇᴅ                        Communicative
                      _____________________________________________________________

                                    :TryAgain:         νᴀc вᴀɴ ғʀᴇᴇ                        νᴀc вᴀɴ
                      _____________________________________________________________

                                                                 Tell me why you
                                                      added me in the comments           

                      ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                                                             

Favorite Group
∆ 16 ∆ - Public Group
𝟏𝟔 𝐂𝐨𝐫𝐩. 𝙎𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙂𝙍𝙊𝙐𝙋
103
Members
1
In-Game
5
Online
0
In Chat

Recent Activity

360 hrs on record
Currently In-Game
501 hrs on record
last played on Jan 22
23 hrs on record
last played on Jan 22
dsk1210 Dec 6, 2018 @ 1:49pm 
Hermaphrodite.
- MaxLightning Oct 31, 2018 @ 1:59pm 
Happy Halloween 🎃 :dod_pentagram:
Jestem, który jestem ♿ Sep 16, 2018 @ 1:53am 
Respect+ :madhunter:
★ 1 3 3 7 stewie2k ★ May 4, 2018 @ 1:04am 
I add you in a wrong way sry
TaylaSwiftRemix Feb 24, 2018 @ 3:21pm 
super netter mensch
Roberduck Feb 24, 2018 @ 7:52am 
GTA Pro