เลเวล 36 XP 8,410
390 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา