Úroveň 36 XP 8,410
390 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky