เลเวล 50 XP 15,203
397 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 51
เหรียญตรา