CAR DESTROYER
a funhulk   Faroe Islands
 
 
GABE NEWELL SAY:
GIVE A MAN A FISH AND HE’LL EAT
FOR A DAY. TEACH A MAN TO FISH
AND I’LL EAT ALL OF HIS FISH. :gaben:
 
PLEASE NO MEAN PROFILE COMMENTS =(
:TikiIce: GITHUB [github.com]
:TikiFire: YOUTUBE
:TikiIce: PERSONAL SITE [average.website]
Trưng bày ảnh nghệ thuật
just another day at the office
17 4 1
Trưng bày ảnh chụp
Rocket League
2 2
Trưng bày Workshop
9
Bài đăng
222
Người theo dõi
Vật phẩm muốn trao đổi
614
Vật phẩm đã sở hữu
606
Trao đổi đã thực hiện
7,356
Giao dịch tại chợ
Trưng bày thành tựu
2,140
Thành tựu
7
Trò chơi toàn vẹn
26%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
3,499
Thành viên
126
Đang chơi
1,248
Trên mạng
13
đang trò chuyện
Lassi 2 giờ trước 
Hеy mate, I have playеd against you rеcеntly and I'd like to invitе you in our tеam. We are willing to pay you weekly in case you compete in tourneys with us.
If you are interested - add my main account https://steamcommunity.com/id/burner_founder
Lush 9 giờ trước 
garbage at rocket league 0 cap
Bebes_kidz 25 Thg06 @ 9:49am 
vegeto my favrit caratre
anthonyjamestone 23 Thg06 @ 10:43am 
fdagdgf
CAR DESTROYER 23 Thg06 @ 10:06am 
oxus :D Jun 17 @ 7:50am
Hi, add me, I have an interesting offer and present for you

anthonyjamestone Jun 16 @ 3:46pm
Loxus :D 17 Thg06 @ 4:50am 
Hi, add me, I have an interesting offer and present for you