เลเวล 28 XP 5,624
76 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 29
เหรียญตรา