Úroveň 28 XP 5,674
26 XP pro dosažení 29. úrovně
Odznaky