เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
29 จาก 54 (54%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 3:00pm

The Winner Takes It All

Win a game.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 2:58pm

The Four Mechmen

Deploy all mechs.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 3:00pm

Real Estate Magnate

Build all structures.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 6:14pm

Well-Oiled Machine

Acquire all upgrades.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 2:55pm

In the Army Now

Enlist all recruits.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 2:55pm

To the Victor Go the Spoils

Win 2 battles.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 4:56pm

The Challenger

Complete the objective.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 2:35pm

Proletariat

Get all workers.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 6:22pm

The Power of Love

Get 18 popularity.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 5:41pm

Armed to the Teeth

Get 16 power.
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 9:01am

Is This the Real Life...?

Win a match while your opponent has 6 stars.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 6:22pm

Rags to Riches

Win with total $100 score or more.
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 4:42pm

Better Feared than Loved

Win with 6 or less popularity.
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 4:42pm

Rome Wasn't Built in a Day

Win without any structures.
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 4:42pm

Army of Me

Win without any recruits.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 5:15pm

This Land Is My Land

At the end of the game, have the most tiles under your control.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 6:22pm

Udarnik

At the end of the game, have the most resources under your control.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 5:10pm

Speed Demon

Be the first person in the Factory.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 5:15pm

Seize the Means of Production

Control the Factory at the end of the game.
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 6:22pm

Rule Polania

Win a game with the Polania Republic
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 9:01am

The North Remembers

Win a game with the Nordic Kingdom
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 3:00pm

Where Eagles Dare

Win a game with the Crimean Khanate
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 4:42pm

Hold My Tankard and Watch This

Win a game with the Saxony Empire
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 4:42pm

Hero of Heavy Labour

Win a game with the Industrial Mat
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 3:00pm

Mind over Machine

Win a game with the Engineering Mat
ปลดล็อค 22 ส.ค. @ 6:22pm

Bread and Salt

Win a game with the Agricultural Mat
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 9:01am

Velvet Glove

Win a game without initiating a single battle
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 4:42pm

Smells Like... Victory

Win an online game
ปลดล็อค 27 ส.ค. @ 4:43pm

Well-Deserved Promotion

Reach an ELO rating of 1250 or moreWarmonger

Win the game and have won more than 2 combats.

Luddite

Win without any upgrades.

One-Man Army

Win without any mechs.

Successful Developer

Get the highest tier from the structures bonus.

The Art of War

Win a battle with 0 power.

Adventurer

Collect 5 or more encounters during the game.

Keelhauled

Win a battle on a lake.

Execute Order 66

Defeat an enemy hero.

Ubergeek

Win a battle on the Factory field.

Highland Advantage

Win a game with Clan Albion

All Power to the Rusviets

Win a game with the Rusviet Union

Ganbare Togawa!

Win a game with the Togawa Shogunate

League of Nations

Win a game with each of the seven factions

A Bit of Coloured Ribbon

Win a game with the Patriotic Mat

Mechs in Shining Armour

Win a game with the Mechanical Mat

Smear Campaign

Win a game with the Militant Mat

Technological Imperative

Win a game with the Innovative Mat

Tools of the Trade

Win a game with each of the seven mats

Monkey Haggis

As Clan Albion, beat units of the Togawa Shogunate in battle

Boar Katsudon

As the Togawa Shogunate, beat units of Clan Albion in battle

Fifteen-Year Plan

Win a game in 15 turns or less

Iron Hand

Win a game after winning 5 battles or more

Full-Scale Invasion

Win a game while controlling 13 territories or more

Iron Curtain

Win a game while controlling all 3 land territories adjacent to the Factory
+1

คงเหลือ 1 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว