เลเวล 13 XP 1,609
191 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา