Úroveň 13 XP 1,609
191 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky