กลุ่มทั้งหมด
European Team Fortress 2 League - สาธารณะ
6,524 สมาชิก   |   520 อยู่ในเกม   |   1,965 ออนไลน์   |   47 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Netherlands - สาธารณะ
19,635 สมาชิก   |   1,006 อยู่ในเกม   |   5,046 ออนไลน์   |   577 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
S.T.A.L.K.E.R - สาธารณะ
1,111 สมาชิก   |   67 อยู่ในเกม   |   299 ออนไลน์   |   40 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
STALKER Fans - สาธารณะ
921 สมาชิก   |   55 อยู่ในเกม   |   234 ออนไลน์   |   25 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
United Gaming Clans - สาธารณะ
28,637 สมาชิก   |   854 อยู่ในเกม   |   6,326 ออนไลน์   |   72 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Deutschland/Germany - สาธารณะ
32,086 สมาชิก   |   1,525 อยู่ในเกม   |   7,308 ออนไลน์   |   772 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
/v/ - Video Games - สาธารณะ
820 สมาชิก   |   47 อยู่ในเกม   |   241 ออนไลน์   |   29 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
AltF4Games - สาธารณะ
14,711 สมาชิก   |   803 อยู่ในเกม   |   4,169 ออนไลน์   |   134 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
99Damage.de Community - สาธารณะ
5,912 สมาชิก   |   321 อยู่ในเกม   |   1,368 ออนไลน์   |   28 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Merc'ed - สาธารณะ
1,601 สมาชิก   |   165 อยู่ในเกม   |   598 ออนไลน์   |   23 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
3,534 สมาชิก   |   279 อยู่ในเกม   |   1,266 ออนไลน์   |   22 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
MillionDollarExtreme - สาธารณะ
2,612 สมาชิก   |   89 อยู่ในเกม   |   834 ออนไลน์   |   107 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Fish is friend not food - สาธารณะ
460 สมาชิก   |   27 อยู่ในเกม   |   159 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
60 สมาชิก   |   5 อยู่ในเกม   |   24 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Barely enough IQ to breathe - สาธารณะ
690 สมาชิก   |   75 อยู่ในเกม   |   318 ออนไลน์   |   4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Reddit TF2 - สาธารณะ
278 สมาชิก   |   23 อยู่ในเกม   |   87 ออนไลน์   |   32 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Opel Corsa Kickdown - สาธารณะ
81 สมาชิก   |   5 อยู่ในเกม   |   18 ออนไลน์   |   4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Barely enough IQ to spell. - สาธารณะ
226 สมาชิก   |   34 อยู่ในเกม   |   123 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
haha big fluffy doge - สาธารณะ
90 สมาชิก   |   11 อยู่ในเกม   |   44 ออนไลน์   |   7 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
YAK FAN CLUB - สาธารณะ
58 สมาชิก   |   15 อยู่ในเกม   |   37 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
~ Kitty ~ - สาธารณะ
6 สมาชิก   |   2 อยู่ในเกม   |   5 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม