เลเวล 2 XP 270
30 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 3
เหรียญตรา