เลเวล 22 XP 3,837
63 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา