Úroveň 22 XP 3,837
63 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky