jangxx
Jan   Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany
 
 
:FireFlame: VR enthusiast
:FireFlame: Game collector
:FireFlame: Singleplayer player
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 7 giờ, 22 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,813
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
32
Giờ đã chơi
25
Thành tựu

Hoạt động gần đây

177 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg07
19.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
14.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
Dubble 31 Thg03, 2018 @ 11:34am 
Alles ist genau hier bei deinen Fingertittchen.
Dubble 16 Thg02, 2018 @ 5:58pm 
Wird außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Karstadt zum Kaufland-Raver. M E G A G E I L ! !
Chefkoch :> 10 Thg01, 2018 @ 12:50pm 
Ne Map muss auch kurven haben. der Meinung bin ich auch ;)
KRonaldo. 17 Thg12, 2017 @ 3:53pm 
jangxxtatatatääääägzpatapägnzzzxx!
Chefkoch :> 24 Thg11, 2017 @ 1:58pm 
+ rep best ramp cover eu west :)
silver18781 24 Thg11, 2017 @ 1:57pm 
+rep almost better than Nightblader