เลเวล 36 XP 8,538
262 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา