Úroveň 36 XP 8,538
262 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky