jakebasile
Jake Basile   Austin, Texas, United States
 
 
I create software with Clojure and play games on PC. Married with cats. Ohio raised, Austin based.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 20 giờ, 39 phút trước

Hoạt động gần đây

133 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg9
61 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg9
0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg08