jakebasile
Jake Basile   Austin, Texas, United States
 
 
I create software with Clojure and play games on PC. Married with cats. Ohio raised, Austin based.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
2,310
Thành tựu
1
Trò chơi phá đảo
18%
Bình quân hoàn thành trò chơi
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

32 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg10
7.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg10
30 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg9