เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
29 จาก 47 (62%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 6 พ.ย. 2013 @ 7:00am

Shocking Rescue

Take down Zsasz in the Patient Pacification Chamber
ปลดล็อค 6 พ.ย. 2013 @ 7:05am

Leave No Man Behind

Rescue the guards and henchman from the Joker toxin in Decontamination
ปลดล็อค 6 พ.ย. 2013 @ 7:10am

Malpractice Needs More Practice

Survive the onslaught from the deformed Joker henchman
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 6:03am

Born Free

Escape from Intensive Treatment to the island surface
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 6:41am

Just What The Doctors Ordered

Save all the doctors in medical
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 6:28pm

Daydreamer

Survive the nightmare of the Scarecrow's fear gas
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 6:41pm

Baneful Payback

Defeat Bane
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 7:08pm

Breaking And Entering

Gain access to Administration after it is locked down by the Joker
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2013 @ 6:51am

Recurring Nightmare

Face your biggest fears and keep your sanity
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2013 @ 6:56am

Zsasz Cut Down To Size

Save Dr. Young from being killed by Victor Zsasz
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2013 @ 12:15pm

Solitary Confinement

Capture and lock up Harley Quinn
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2013 @ 8:11am

Double Trouble

Defeat two Titan Henchmen at once
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2013 @ 1:02pm

Resist The Fear

Conquer the effects of the Scarecrow's fear gas
ปลดล็อค 10 พ.ค. 2014 @ 11:40am

Crocodile Tears

Venture into Killer Croc's lair and come out alive
ปลดล็อค 5 ก.ย. @ 6:19pm

Poisoned Ivy

Defeat the giant Titan Ivy plant
ปลดล็อค 6 ก.ย. @ 1:04pm

Big Bang

Deliver an explosive knock out blow to the Joker (Easy difficulty)
ปลดล็อค 6 ก.ย. @ 12:50pm

Party Pooper

KO all the henchmen celebrating your arrival at the party
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 5:38am

Freeflow Combo 20

Complete a combo of 20 moves (any play mode)
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2013 @ 12:33pm

Rope-a-dope-a-dope

String up one henchman and drop him to surprise a second (any play mode)
ปลดล็อค 6 พ.ย. 2013 @ 6:53am

Freeflow Combo 5

Complete a combo of 5 moves (any play mode)
ปลดล็อค 6 พ.ย. 2013 @ 6:54am

Freeflow Combo 10

Complete a combo of 10 moves (any play mode)
ปลดล็อค 5 ก.ย. @ 5:39pm

Freak Show Rodeo

Ride a Titan henchman and knock down 5 thugs (any play mode)
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 6:08am

Arkham Analyst

Solve 5% of Riddler challenges
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 6:36am

Cryptic Investigator

Solve 10% of Riddler challenges
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2013 @ 7:30pm

Lateral Thinker

Solve 25% of Riddler challenges
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2013 @ 12:36pm

Mystery Solver

Solve 40% of Riddler challenges
ปลดล็อค 10 พ.ค. 2014 @ 11:50am

Conundrum Cracker

Solve 55% of Riddler challenges
ปลดล็อค 5 ก.ย. @ 5:38pm

Mental Athlete

Solve 70% of Riddler challenges
ปลดล็อค 6 ก.ย. @ 12:34pm

Riddle Resolver

Solve 85% of Riddler challengesBigger Bang

Deliver an explosive knock out blow to the Joker (Normal difficulty)

Biggest Bang

Deliver an explosive knock out blow to the Joker (Hard difficulty)

Freeflow Combo 40

Complete a combo of 40 moves (any play mode)

Night Glider

Glide continuously for over 100m

Mano-a-mano

Defeat Titan henchman without using Batarangs (any play mode)

Catch!

Catch a Batarang (any play mode)

Freeflow Perfection

Perform a perfect combo including all of Batman's combat moves (any play mode)

Freeflow Bronze

Achieve 8 medals on combat challenges

Freeflow Silver

Achieve 16 medals on combat challenges

Freeflow Gold

Achieve 24 medals on combat challenges

Predator Bronze

Achieve 8 medals on predator challenges

Predator Silver

Achieve 16 medals on predator challenges

Predator Gold

Achieve 24 medals on predator

Invisible Predator

Complete one predator challenge by using only Silent Takedowns and without being detected

Flawless Freeflow Fighter

Complete one combat challenge without taking damage

Crack The E Nigma

Solve every riddle on the island

World's Greatest Detective

Spirit of Amadeus Arkham revealed

Perfect Knight

100% Complete