Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
29 από 47 (62%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 7:00

Shocking Rescue

Take down Zsasz in the Patient Pacification Chamber
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 7:05

Leave No Man Behind

Rescue the guards and henchman from the Joker toxin in Decontamination
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 7:10

Malpractice Needs More Practice

Survive the onslaught from the deformed Joker henchman
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 6:03

Born Free

Escape from Intensive Treatment to the island surface
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 6:41

Just What The Doctors Ordered

Save all the doctors in medical
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 18:28

Daydreamer

Survive the nightmare of the Scarecrow's fear gas
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 18:41

Baneful Payback

Defeat Bane
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 19:08

Breaking And Entering

Gain access to Administration after it is locked down by the Joker
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 6:51

Recurring Nightmare

Face your biggest fears and keep your sanity
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 6:56

Zsasz Cut Down To Size

Save Dr. Young from being killed by Victor Zsasz
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 12:15

Solitary Confinement

Capture and lock up Harley Quinn
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Νοε 2013 στις 8:11

Double Trouble

Defeat two Titan Henchmen at once
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Νοε 2013 στις 13:02

Resist The Fear

Conquer the effects of the Scarecrow's fear gas
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαϊ 2014 στις 11:40

Crocodile Tears

Venture into Killer Croc's lair and come out alive
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ στις 18:19

Poisoned Ivy

Defeat the giant Titan Ivy plant
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ στις 13:04

Big Bang

Deliver an explosive knock out blow to the Joker (Easy difficulty)
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ στις 12:50

Party Pooper

KO all the henchmen celebrating your arrival at the party
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 5:38

Freeflow Combo 20

Complete a combo of 20 moves (any play mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 12:33

Rope-a-dope-a-dope

String up one henchman and drop him to surprise a second (any play mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 6:53

Freeflow Combo 5

Complete a combo of 5 moves (any play mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 6:54

Freeflow Combo 10

Complete a combo of 10 moves (any play mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ στις 17:39

Freak Show Rodeo

Ride a Titan henchman and knock down 5 thugs (any play mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 6:08

Arkham Analyst

Solve 5% of Riddler challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 6:36

Cryptic Investigator

Solve 10% of Riddler challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 19:30

Lateral Thinker

Solve 25% of Riddler challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 12:36

Mystery Solver

Solve 40% of Riddler challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαϊ 2014 στις 11:50

Conundrum Cracker

Solve 55% of Riddler challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ στις 17:38

Mental Athlete

Solve 70% of Riddler challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ στις 12:34

Riddle Resolver

Solve 85% of Riddler challengesBigger Bang

Deliver an explosive knock out blow to the Joker (Normal difficulty)

Biggest Bang

Deliver an explosive knock out blow to the Joker (Hard difficulty)

Freeflow Combo 40

Complete a combo of 40 moves (any play mode)

Night Glider

Glide continuously for over 100m

Mano-a-mano

Defeat Titan henchman without using Batarangs (any play mode)

Catch!

Catch a Batarang (any play mode)

Freeflow Perfection

Perform a perfect combo including all of Batman's combat moves (any play mode)

Freeflow Bronze

Achieve 8 medals on combat challenges

Freeflow Silver

Achieve 16 medals on combat challenges

Freeflow Gold

Achieve 24 medals on combat challenges

Predator Bronze

Achieve 8 medals on predator challenges

Predator Silver

Achieve 16 medals on predator challenges

Predator Gold

Achieve 24 medals on predator

Invisible Predator

Complete one predator challenge by using only Silent Takedowns and without being detected

Flawless Freeflow Fighter

Complete one combat challenge without taking damage

Crack The E Nigma

Solve every riddle on the island

World's Greatest Detective

Spirit of Amadeus Arkham revealed

Perfect Knight

100% Complete