เลเวล 35 XP 8,234
166 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 36
เหรียญตรา