Úroveň 35 XP 8,234
166 XP pro dosažení 36. úrovně
Odznaky