เลเวล 20 XP 3,134
166 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา